top of page

Vaccinationspass

Besterman Sweden återlöser ej köpta biljetter till våra produktioner p.g.a. införandet av vaccinationspass

Vi har fått följande frågor om återköp av biljetter:

- Är ej fullvaccinerad

- Kan ej visa upp ett giltigt vaccinationspass

- Är fullvaccinerade men ändå önskar återköp

- Är sjuk

- Är i riskgrupp

 

Samtliga biljetter till denna turné har sålts under pandemin där har rekommendationerna från regering och FHM varit mycket tydliga. Man skall absolut inte gå evenemang eller vistas i folksamlingar om man inte är fullt vaccinerad, eller tillhör riskgrupp.

Samtidigt med dessa rekomendationer har myndigheterna sedan länge varit  tydliga med att man kan komma att införa krav på vaccinationspass vid kultur, idrott och andra större evenemang.

 

Vi har också gett vårt juridiska ombud i uppdrag att titta på denna frågeställning utifrån ett juridiskt perspektiv och man landar i att kunder under rådande omständigheter som utgångspunkt inte har rätt att kräva återköp biljetter. 

 

Det är viktigt för oss att vi kan ha en bra dialog med våra kunder och vi hänvisar de som kräver återbetalning till info@besterman.nu  i särskilda fall kommer vi att erbjuda presentkort till konserter som ligger längre fram i tiden.

Tydlig information till kunder förutom ovan.

Kom i god tid då insläppet kommer ta längre tid på grund av kontroll av vaccinationspass, kontrollen startar minst 30 min tidigare än ordinarie insläpp.

 

Om man inte kan visa upp godkänt vaccinpass är riktlinjerna tydliga, man kommer inte att bli insläppt.

 

Vaccinationspass hämtas på covidbevis.se

bottom of page